- مقدمه موارد جدید مربوط به کدینگ
   
- مقاطع تحصیلی در جدول وضعیت ترم:
  - حذف ترم بعلت اپیدمی کرونا (بدون احتساب سنوات)  با کد استاندارد 51
- رشته ها و کدهای استاندارد در مقاطع مختلف - مرخصی بدون احتساب سنوات بعلت اپیدمی کرونا  با کد استاندارد 52
  - مردودی در آزمون جامع با کد استاندارد 53
- گرایشهای استاندارد رشته ها در مقاطع تحصیلی  
   
- وضعیت نظام وظیفه  
  در مقطع کارشناسی پیوسته:
- دانشکده، دانشگاه و موسسات پزشکی مستقل و وابسته - ارتوز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) با کد استاندارد 11115
  جایگزین رشته اعضای مصنوعی و وسایل کمکی گردید
- دانشگاههای آزاد - موسسات غیردولتی غیرانتفاعی - مهندسی ایمنی صنعتی  با کد استاندارد 11354
  - کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی   با کد استاندارد 11215
- دانشگاه ها و مراکز آموزشی غیر وابسته جایگزین کتابداری در شاخه پزشکی گردید
   
- دانشکده ها - پردیس خودگردان ها در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته:
  - مطالعات اجتماعی موثر بر سلامت  با کد استاندارد 14193
- مراکز تحقیقاتی - آموزش هوشبری   با کد استاندارد 14162
  - سلامت در حوادث و بلایا   با کد استاندارد 14196
- مراکز رشد - مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار   با کد استاندارد 14175
   
- پژوهشکده ها در مقطع Ph.D:
  - هوش مصنوعی در علوم پزشکی  با کد استاندارد 19160
- موسسه/مجتمع آموزش عالی سلامت - بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها   با کد استاندارد 19195
  جایگزین رشته حشره‌ شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین گردید
- مجتمع آموزش عالی علوم پزشکی - ارتوز و پروتز (اعضای مصنوعی و وسایل کمکی)  با کد استاندارد 19445
  جایگزین اعضای مصنوعی گردید
- موسسات طرف تعهد  
   
- نوع تعهد در مقطع فلوشیپ
  - طب سالمندان   با کد استاندارد 21208
- وضعیت تأهل - جراحی بازسازی فک و صورت   با کد استاندارد 21209
   
- وضعیت دانشجو  
  در جدول دانشگاههای مستقل
- جنسیت - دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی  با کد استاندارد 184
  جایگزین دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گردید
- وضعیت دوره  
   
- نوع مقاطع در جدول استانداردهای آزمون جامع
  - جامع داروسازی (180 واحدی)    با کد استاندارد 26
- دین جایگزین آزمون جامع علوم پایه داروسازی گردید
   
- مذهب  
   
- کشورها  
   
- سهمیه ثبت نامی ونهایی (سهمیه قبولی)  
   
- وضعیت کل  
   
- وضعیت ترم  
   
- نوع گروههای آموزشی  
   
- مدارک تحصیلی  
   
- نوع بورسیه  
   
- گروههای آزمایشی  
   
- آزمون های جامع  
   
- وضعیت سکونت  
   
- وضعیت بومی  
   
- نوع پذیرش